Vilkaviškio rajono Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos jaunimas lankėsi Atvirajame jaunimo centre

Paskelbta: Ketvirtadienis, 28 sausio 2016


Atviras jaunimo centras - laisvalaikio ir užimtumo vieta, kurioje kiekvienas gali praleisti laisvą laiką. Ką ir padarė jaunuoliai iš Vilkaviškio rajono Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos. Lietingą popietę atvykę į Atvirąjį jaunimo centrą jie turėjo progą susipažinti su erdvėmis ir išbandyti kai kurias veiklas. Juos sutiko AJC darbuotojos Ieva, Virginija bei Elena. Padalinti į dvi grupes su paruoštais žemėlapiais pradėjo AJC pažinimą bei veiklų bandymus.  Jaunimas turėjo keletą minučių praleisti kiekvienoje erdvėje, kurioje  atliko užduotis: statė aukščiausią bokštą, piešė grupės portretą, siūlė savo idėjas veikloms, pasigamino arbatos bei sprendė kryžiažodį ir t.t. Susipažinus su erdvėmis kiekviena grupė pristatė atliktas užduotis. Nors užduotys nebuvo vienos iš lengviausių, tačiau jaunimas puikiai su jomis susidorojo.  Šypsenos veiduose ir gera dalyvių nuotaika parodė jų susidomėjimą ir norą užlėkti čia vėl ir vėl.

Skaityti daugiau: Vilkaviškio rajono Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos jaunimas lankėsi Atvirajame jaunimo...

Apsilankymas Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinėje mokykloje

Paskelbta: Trečiadienis, 27 sausio 2016

Sausio 27 d. Atvirojo jaunimo centro atstovės: direktorė Elena Savickienė ir specialistė darbui su jaunimu Ieva Ciknavičiūtė lankėsi Vilkaviškio rajono Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinėje mokykloje. Susitikimo tikslas - supažindinti jaunuolius su nauju Atviruoju jaunimo centru. Jaunimui buvo pristatyti centro veiklos ypatumai, erdvės ir galimybės. Pokalbio metu buvo aptarti klausimai susiję su laisvo laiko praleidimu, veiklos pasirinkimais bei jaunimo perspektyvomis. Mums labai svarbi kiekvieno jauno žmogaus asmeninė nuomonė, todėl susirinkusiems buvo išdalinto anketos. Taip pat  atsivežėme keletą stalo žaidimų, kuriuos jaunimas išbandė. Atviras jaunimo centro darbuotojos tikisi, kad jaunuoliai mielai apsilankys centre tiek su draugais išgerti arbatos, tiek užsiimti seniai svajota ir norima veikla.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skaityti daugiau: Apsilankymas Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinėje mokykloje

KŪRYBINIS UŽSIĖMIMAS SU VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO LANKYTOJAIS IR DARBUOTOJAIS ATVIRAJAME JAUNIMO CENTRE

Paskelbta: Pirmadienis, 25 sausio 2016


Sausio 22 dienos rytą Atvirajame jaunimo centre lankėsi Vilkaviškio socialinės pagalbos centro  lankytojai ir darbuotojai. Apžiūrėjo patalpas, sužinojo, kokios veiklos planuojamos organizuoti, kokios priemonės tam yra įsigytos, susipažino su Ieva, kuri dirba Atvirame jaunimo centre, Indre, kuri yra savanorė, pakalbėjo su Elena ir Egle, kurias jau pažįsta. Jie buvo ir pirmieji, kurie išbandė veiklas. Savanorė Eglė pravedė kūrybinį vilnos vėlimo užsiėmimą. Veikla prasidėjo nuo vilnos vėlimo pristatymo ir naudojamų medžiagų įvardijimo. Jaunimas su įdomumu klausėsi ir bandė atlikti tai, apie ką kalbėjo Eglė. Spalvų pasirinkimas, ornamentų formavimas, vilnos minkštumas ir gera kompanija, juokas ir pokalbiai -  nepastebimai  prabėgo laikas. Bet tuo dar nesibaigė susitikimas. Pasidarius kavos ir arbatos kalbėjomės apie centrus, apie tai kaip pasikeitė patalpos ir pasidžiaugėme, kad bendravimas tęsiasi. Jaunimas dalinosi įspūdžiais ir naujais patyrimais, siūlė idėjas, ką galima daryti ateityje. Kitą penktadienį Vilkaviškio socialinės pagalbos centro  lankytojai vėl užsuks į Atvirą jaunimo centrą.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skaityti daugiau: KŪRYBINIS UŽSIĖMIMAS SU VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO LANKYTOJAIS IR DARBUOTOJAIS...

VILKAVIŠKIO ATVIRO JAUNIMO CENTRO PRISTATYMAS MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS VILKAVIŠKIO SKYRIUJE

Paskelbta: Penktadienis, 22 sausio 2016

Vilkaviškio Atviro jaunimo centro atstovės (Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Savickienė ir Atviro jaunimo centro specialistė darbui su jaunimu Ieva Cikanavičiūtė) lankėsi Marijampolės darbo biržos Vilkaviškio skyriuje. Susirinkusiam jaunimui buvo pristatytos pagrindinės centro veiklos ir darbo principai. Atlikome apklausą, kurios metu norėjome išsiaiškinti jaunimo pomėgius bei laisvalaikio praleidimą. Taip pat išsiaiškinti jaunų žmonių poreikius, pageidaujamas laisvalaikio praleidimo formas vykdant Atvirojo jaunimo centro veiklą.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Vilkaviškis Open Youth Center members (Vilkaviskis Children's and Youth Centre director and the Open Youth Centre specialist Ieva Cikanavičiūtė) visited Marijampole Labor Exchange Vilkaviškis section. Young people were informed about the main activities of the Open Youth Centre and working principles. We prepared the survey to find out the youth hobbies and leisure activities. We also wanted sort out young people's needs and the forms of leisure which would be entertaining to visitors in the Open Youth Centre.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme - EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality
SUSITIKIMAS SU VILKAVIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO ATSTOVAIS

Paskelbta: Ketvirtadienis, 21 sausio 2016

Sausio 20 d. Atvirajame jaunimo centre svečiavosi Vilkaviškio rajono komisariato atstovai: Edvardas Gruzdys, Vilija Grybauskienė ir Arūnas Kinderis. Susitikimo metu VVJC direktorė Elena Savickienė pristatė Atvirame jaunimo centre esančias erdves bei planuojamas veiklas. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VVJC ir Vilkaviškio rajono policijos komisariato, kurie bendradarbiaus plėtojant ir skatinant jaunimo įsitraukimą į novatorišką Atvirą jaunimo centrą. Bendradarbiavimo tikslas – organizuoti prevencinius seminarus sprendžiant jaunimui aktualias problemas ir skatinti jaunus žmones būti pilietiška, kultūringa ir patriotiška visuomenės dalimis. Taip pat įsipareigojome inicijuoti bendrus projektus, prevencines akcijas, renginius.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Skaityti daugiau: SUSITIKIMAS SU VILKAVIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO ATSTOVAIS

PIRMASIS AJC PRISTATYMAS ALVITO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Paskelbta: Ketvirtadienis, 14 sausio 2016

 

Sausio 12 d. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Savickienė ir Atvirojo jaunimo centro specialistė su jaunimu Ieva Cikanavičiūtė aplankė Alvito pagrindinę mokyklą. Mokyklos direktorius Rolandas Bulkauskas sukvietė jaunuolius virš 14 metų, kad galėtų išgirsti apie naujai įkurtą AJC. Mes pristatėme Atvirąjį jaunimo centrą: pagrindines centro veiklas ir darbo organizavimo principus, pačias AJC erdves. Plačiau buvo diskutuojama apie jaunų žmonių laisvalaikį ir jaunimą dominančias veiklas. Jaunuoliams buvo pristatyti užsiėmimai, kuriuos galės lankyti Atvirajame jaunimo centre, domėjomės jų pomėgiais ir poreikiais.

Buvo atlikta jaunimo poreikių apklausa, užpildytos 24 anketos. Apklausos tikslas - sužinoti, kaip organizuoti darbą su jaunimu, kad turimos erdvės, panaudojant jau esamą priemonių bazę, taptų dėl įvairių priežasčių savęs negalinčio ar nenorinčio realizuoti jaunimo traukos centru.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

------------------------------------------------------------------------

Jan. 12, Vilkaviskis Children's and Youth Centre director Elena Savickienė and Open Youth Centre specialist Ieva Cikanavičiėtė visited Alvitas secondary school. The director of the school Rolandas Bulkauskas asked learners (over 14 years) to participate in the meeting about the new Open Youth Centre. We introduced the Open Youth Centre: main activities, work organisation forms and spaces. Discussions were related to young people leisure and activities which are interesting to youth. Listeners were informed about activities, which will be found in the center. We were also interested in their interests and needs

24 listeners were asked to attend in the youth needs assessment survey. The aim of the survey was to get information from the youth about work organisation with young people, using already existing methods base, to make it centre of attraction, available to every young person.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme - EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality

 

logo-350 copy_copy


VILKAVIŠKIO ATVIRO JAUNIMO CENTRO TIKSLINĖS AUDITORIJOS POREIKIŲ TYRIMO REZULTATAI

Paskelbta: Trečiadienis, 04 lapkričio 2015

Rugsėjo mėnesį Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras vykdė tyrimą, kuriuo siekta nustatyti nuo sausio mėnesio startuosiančios Vilkaviškio Atviro Jaunimo Centro potencialių lankytojų veiklos poreikius.

Atliktoje apklausoje didžiausias dėmesys buvo skirtas Vilkaviškio savivaldybės jaunimo neformalioms veikloms ir jų populiarumui. Į anketą atsakė 222 respondentai, iš kurių net 77% teigia norintys žiūrėti vakarais filmus Vilkaviškio Atviram Jaunimo Centre. Galima teigti, jog tai norės daryti su draugų kompanija, kadangi 59% jaunuolių tiesiog centre pasisėdėtų su draugais. Trečia veikla pagal populiarumą norimos veiklos yra diskoteka (49%), ketvirtą vietą pagal poreikį Vilkaviškio jaunimas skyrė susitikimams su įvairių profesijų bei institucijų atstovais (47%). Tad jaunieji vilkaviškiečiai ne tik norėtų smagiai pasilinksminti, bet ir turiningai praleisti laiką bendraudami su įvairių sričių profesionalais.

Kalbant apie Vilkaviškio jaunimo bendrines neformalias veiklas – didžiausio dėmesio susilaukė muzikos klausymas (82%). Žinant muzikos svarbą žmogaus nuotaikai šio poreikio svarbu nepraleisti vykdant veiklą Vilkaviškio Atviram Jaunimo centre, kadangi esant tokiam dideliam poreikiui būtina integruoti muzikos klausymą centro patalpose, taip sukuriant jaukią bei smagią atmosferą lankytojams. Antroje vietoje liko filmų žiūrėjimas (76%), dar kartą patvirtinant, jog Vilkaviškio jaunimui filmų vakarų trūksta. Trečiąją vietą respondentai skyrė kelionėms (53%), o grįžtant prie būsimo Vilkaviškio Atviro Jaunimo Centro siūlomos veiklos – žygių ir iškylų (45%) taip pat patvirtina, jog didžiajai daliai jaunimo šį veikla irgi būtų priimtina. Tačiau verta atkreipti dėmesį į šokius, tik 37% teigė, jog viena iš populiariausių mėgstamų veiklų yra šokiai, bet norinčių diskotekos yra daugiau – 49%, todėl galima daryti prielaidą, kad Vilkaviškio jaunimui diskotekoje ne vien tik šokiai yra svarbūs, tačiau ir kitos nenustatytos veiklos.

Apibendrinant tyrimo rezultatus, išryškėjo tokia tendencija, jog Vilkaviškio jaunimui labiau priimtina įvairi sėslesnė, grupinė veikla.

Visus apklausos rezultatus galite rasti čia>>

LAIKRAŠČIO "SANTAKA" STRAIPSNIS // 2015 M. RUGSĖJO 15 D.

Paskelbta: Antradienis, 15 rugsėjo 2015

PASTATO REMONTAS

PASIRUOŠIMO DARBAI PROJEKTE VEIK“

Paskelbta: Ketvirtadienis, 30 balandžio 2015

logo-350

Jau įsigijome kompiuterinę įrangą: 3 stacionarius ir 10 nešiojamų kompiuterių su programine įranga, bei 2 lazerinius (spalvotą ir nespalvotą) spausdintuvus. Stacionarūs kompiuteriai bus skirti darbui su fotografijomis, vaizdo medžiagos matavimu, bei naudojami garso įrašams kurti. Atvirame Jaunimo centre esanti kompiuterinė technika sudarys galimybes jaunimui atlikti namų darbų užduotis, ieškoti informacijos internete, bendrauti įvairiuose socialiniuose tinkluose, žiūrėti filmus, televizijos laidas internete, klausytis muzikos internete. Kompiuterinė technika pasitarnaus organizuojant įvairius renginius, konkursus ir kitas veiklas, kurias ateityje organizuos jaunimas. Taip pat išsigijome ir projektorių, kuris reikalingas organizuojant įvairius renginius, konkursus, kitas veiklas. Projektorių taip pat naudosime diskotekų metu, pagyvinti šokių salės aplinkai.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

----------------------------------------------------------------------

We already bought computer equipment: 3 stationary computers and 10 laptops with software, also 2 laser (color, black and white) printers.Stationary computers will be used for working with photographies, video audio recordings and their creation. In an open youth center all this computer equipment will make it possible for young people to carry out homework assignments, to look for information on the Internet, to communicate in various social networks, watch movies, TV shows online, listen to music online. Computer technology will serve the organization on various events, competitions and other activities organized by the youth in the future. Also we bought projectors, which are needed for organizing various events, contests and other activities. The projector will also use the disco at the time, to liven up the environement in dance halls.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme - EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality


RUOŠIAMĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO ATIDARYMUI

Paskelbta: Ketvirtadienis, 19 kovo 2015

logo-350

Kaip žinote, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras įgyvendina projektą „Vieta energijai, iniciatyvoms ir kūrybai –VEIK!". Projekto tikslas - gerinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę. Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa. Vienas iš programos tikslų – padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę. Projekto veiklose dalyvaus įvairių socialinių grupių vaikai ir jaunimas, tame tarme ir jaunuoliai iš rizikos grupės šeimų. Įkūrus Vilkaviškio Atvirą Jaunimo Centrą bus sudaryta galimybė vaikams ir jaunimui efektyviau, kokybiškai, įvairiau praleisti savo laisvalaikį.

Gali iškilti klausimas, o kas gi yra atviras darbas su jaunimu? Paprastai tariant, atviras darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu": norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką.

Atviras Jaunimo centras yra skirtas jaunuoliams, kurie:
· ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų;
· turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį turiningai praleisti;
· išsiskiria savo rūbais, kalba, elgesiu, taip išreikšdami savąjį kitoniškumą.

Projekto vertė 238 493,49 EUR (823 470,32 Lt) iš kurių 214 644,14 EUR (741 123,28 Lt) skiriama iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos, 23 849,35 EUR (82 347,04 Lt) iš Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšų.


VVJC ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „VEIK“

Paskelbta: Penktadienis, 16 sausio 2015

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras įgyvendina projektą „Vieta energijai, iniciatyvoms ir kūrybai - VEIK!“, kurį finansuoja 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programa LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas".

Projekto tikslas - padidinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę, įsteigiant Vilkaviškio atvirą jaunimo centrą. Projektu siekiama padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę, kadangi projekto veiklose dalyvaus įvairių socialinių grupių vaikai ir jaunimas tame tarme vaikai ir jaunuoliai iš rizikos grupės šeimų. Įkūrus Vilkaviškio AJC bus sudaryta galimybė vaikams ir jaunimui efektyviau, kokybiškai, įvairiau praleisti savo laisvalaikį. Projekto metu bus sutvarkoma dalis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpų, sutvarkyta aplinka, organizuojama atviro darbo su jaunimu veikla.

Atviras jaunimo centras - VVJC padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų; ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. AJC tikslas - neformalaus ugdymosi procesas, kai sudaromos galimybės veikti, nereikalaujant rezultato, leidžiama mokytis iš savo klaidų. AJC rezultatas matuojamas jauno žmogaus įgyta patirtimi, o ne viešai parodytu veiklos rezultatu.

logo-350

Projekto tikslas - padidinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę, įsteigiant Vilkaviškio atvirą jaunimo centrą.

Copyright 2011 Projektas "VEIK". All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon