Teisės aktai ir dokumentai

Spausdinti

Savo darbe vadovaujamės:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių konvencija

LR Civiliniu kodeksu

LR Darbo kodeksu

Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais

Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų bendraisiais nuostatais

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro darbo taisyklėmis

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro nuostatais


VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DARBUOTOJŲ MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DARBO TARYBOS SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DIENPINIGIŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ RENGIMO IR DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

KORUPCIJOS PLANAS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO REZULTATAI

ATMINTINĖ NUO 2019M. SAUSIO 1D.

Agnė Vasiliauskaitė- atsakinga už korupcijos programą, metodininkė;

Copyright 2011 VVJC - Teisės aktai ir dokumentai. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon