Rugpjūčio 2018

Ketvirtadienis, 30 rugpjūčio 2018

KVIEČIAME PRISIJUNGTI NORINČIUS IŠMOKTI PINTI IŠ VYTELIŲ

Antradienis, 28 rugpjūčio 2018

PRISIJUNK PRIE "PELĖDŽIUKŲ MOKYKLĖLĖS"

Pirmadienis, 27 rugpjūčio 2018

STOVYKLA "KAS PASAKĖ BUDĖK"

Broliai ir sesės gyveno atskirai, todėl turėjome įsikurti savo atskiras pastovykles ir pagelbėti su bendrais įrenginiais, šiemet patys pasistatėme tualetus, dušus, stovyklos vartus ir tiltą per upelį, laisvalaikio zonoje supynes ir hamakus, na ir žinoma virtuvių įrenginius, o vakare vyko atidarymo rikiuotė ir atidarymo laužas, kurį mums puikiai pravedė broliai Tadai. Antroji diena buvo skirta skautų judėjimui. Kėlėmės anksti ryte ir ant kalvos su puikiomis lietuvių liaudies, partizaninėmis ir skautiškomis dainomis pasitikome saulę. Visame pasaulyje skautai mini šią dieną ir stengiasi sutikti saulę, nes 1907 m. būtent rugpjūčio pirmąją lordas Robertas Baden Powellis suorganizavo pirmąją skautų stovyklą Bronwsea saloje. Dar numigus porą valandėlių vyko dvasinė valandėlė, komandiniai žaidimai, kurių metu vieni kitus geriau pažinom ir susidraugavome, skautoramos, kuriose mokėmes skautiškų įmantrybių,  ir masinis žaidimas „Batai“ kurio metu susidūrėme su problemomis, kurios gali ištikti daugumą žmonių – nusikėlėme į tolimąją Boliviją, kurioje gyvenome šeimomis ir dirbome batų fabrikuose, stengėmės įsijausti į vaidmenis ir išgyventi su mažomis pajamomis. Trečioji - fizinio judėjimo diena. Nors buvo suplanuotas žygis, tačiau vadovai įvertinę didelį karštį programą pakeitė. Žaidėme masinį žaidimą, kurio metu įsijautėme į savus vaidmenis, kad dirbame tam tikroje bendrovėje ir už darbą gauname pinigus, vėliau už uždirbtus pinigus galėjome įsigyti įvairių daiktų aukcione, kuris buvo labai naudingas. O dirbti galėjome ir greitojoje pagalbos tarnyboje, UAB „Skautų vandenys“, „Skautų statyba“, aukso kasyklose, lentpjūvėje – darbai labai įvairūs nuo kačiuko iš medžio gelbėjimo iki gaisro gesinimo (nebijokite, gyvūnai nei asmenys žaidimo metu nenukentėjo, buvo panaudotos išmaniosios technologijos). Popietėje dar vyko dažasvydis vyresniems ir linksmi žaidimai bei vandens mūšis jaunesniems, buvo susikaupimo vakaras, o vėliau vyresni galėjo pasėdėti ilgiau prie laužo ir pakalbėti su vyr. skautais jiems įdomiomis temomis. Ketvirtą dieną minėjome Lietuvos šimtmetį. Ryte turėjom dvasinę valandėlę, o po jos žaidėm žaidimą  „Knygnešiai“, kurio metu nusikėlėme į Carinės Rusijos spaudos draudimo laikus ir nešėme lietuvišką spaudą per sieną, Visi labai įsijautė į savo vaidmenis. Po pietų turėjome skautoramas, per kurias mokinomės lietuvių liaudies šokius, dainas, žaidimus ir pinti apyrankes. Vakaras baigėsi linksmu laužu su šokiais ir dainomis.  Penktą dieną jau tradiciskšai seserija ir brolija atsiskyrė savo veikloms ir visą dieną turėjo atskiras programas tik trumpai pasimatydami „per tvorą“, tad šių dienų programa lai liks paslaptimi. Vakare susijungėme į vieną bendrą laužą, per kurį vieni kitiems dovanojome savo pagamintas dovanėles, dainavome, šokome ir pramogavome jau visi kartu. Paskutinę stovyklos dieną papusryčiavę atlikome gerajį darbelį sodybos šeimininkams, uždarėme stovyklą uždarymo rikiuotėje ir išardėme visus stovyklinius įrenginius ir su puikia nuotaika bei lengvu nuovargiu išvykome atgal į Vilkaviškį.

Labai dėkojame visiems prisidėjusiems prie stovyklos įgyvendinimo: Vilkaviškio rajono savivaldybei už dalinį finansavimą; Marijampolės krašto A. Gustaičio skautų vyčių būreliui ir Medeinos vyr. skaučių draugovei už buvimą kartu bei pagalbą programoje; Pajevonio girininkijos girininkui R. Vaičaičiui; sodybos šeimininkams Laimutei ir Albinui Savokaičiams už antrą kartą patikėtą savo sodybos teritoriją bei kantrybę; tėveliams už lankymą bei skanias lauktuves ir visiems visiems stovyklautojams už puikiai praleistą laiką drauge!!!

Stovyklos viršininkė sktn. Vyr. sk. Eglė Budrytė-Vilbikė

Programos vadovė pat. Sk. Emilija Savokaitytė

Programos vadovės pavaduotoja pat. Sk. Aistė Plukaitė

Komendantas pat. Sk. Tadas Sinkevičius

Straipsnį rengė:

Pat. Sk. Emilija Savokaitytė, Pat. Sk. Aistė Plukaitė ir vadovė sktn. Vyr.sk. Eglė Budrytė-Vilbikė

Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė

Penktadienis, 24 rugpjūčio 2018

KVIEČIAME Į PARODĄ JANUŠO KORČAKO

Rugpjūčio 14 d. 14.00 val. Paežerių dvare vyko susitikimas su daktaro Janušo Korčako centro pirmininke Irina Beliene „Valanda su daktaru Janušu Korčaku“. Irina Belienė įdomiai papasakojo apie legendinę asmenybę - daktarą Janušą Korčaką, kuris yra žinomas visame pasaulyje. Janušas Korčakas - Henrikas Goldšmitas (1878-1942) - kovos už vaikų teises pradininkas, naujoviškos, antiautoritarinės sistemos, besiremiančios įvairiomis vaikų savivaldos formomis kūrėjas. Talentingas gydytojas, rašytojas ir pedagogas. Dirbo našlaičių namų vyr. gydytoju, įkūrė vaikų namus, dėstė Varšuvos Specialiosios pedagogikos institute. Labai populiarių radijo laidų "Senojo daktaro patarimai" autorius. Parašė daug knygų, tarp kurių ypač populiarios: "Kaip mylėti vaiką", "Vaiko teisė į pagarbą", "Karalius Motiejukas Pirmasis". Nors turėjo galimybę pabėgti iš geto, liko su savo auklėtiniais ir žuvo kartu su jais mirties stovykloje Treblinkoje.
"Valanda su daktaru Janušu Korčaku"- intraktyvus ilgalaikis projektas. Šio projekto pagrindinis tikslas yra rasti bendraminčių įvairiose Lietuvos gyventojų grupėse (įvairaus amžiaus, socialinio sluoksnio, interesų, tautybių, profesijų ir t.t.). Senojo daktaro humanistinių idėjų ambasadorius, kurių misija - toliau skleisti gerąją žinią apie daktarą Janušą Korčaką. Džiaugiamės, kad parodą "Pasaulio reformatorius. Reformuoti pasaulį - tai reiškia reformuoti auklėjimą" Irina Belienė perdavė Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui.

Paroda apie Janušą Korčaką bus eksponuojama nuo rugpjūčio 27 d. iki spalio 5 d. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre (Vytauto g.26 Vilkaviškis).
Janušo Korčako knygą „Karalius Motiejukas Pirmasis“ galima rasti Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje (Sodų g. 1 Vilkaviškis).

Antradienis, 21 rugpjūčio 2018

PRISIJUNK PRIE ŠOKIŲ STUDIJOS "VYŽELĖ"

Penktadienis, 17 rugpjūčio 2018

JANUŠAS KORČAKAS

Janušas Korčakas - Henrikas Goldšmitas (1878-1942) - kovos už vaikų teises pradininkas, naujoviškos, antiautoritarinės sistemos, besiremiančios įvairiomis vaikų savivaldos formomis kūrėjas. Talentingas gydytojas, rašytojas ir pedagogas. Dirbo našlaičių namų vyr. gydytoju, įkūrė vaikų namus, dėstė Varšuvos Specialiosios pedagogikos institute. Labai populiarių radijo laidų "Senojo daktaro patarimai" autorius. Parašė daug knygų, tarp kurių ypač populiarios: "Kaip mylėti vaiką", "Vaiko teisė į pagarbą", "Karalius Motiejukas Pirmasis". Nors turėjo galimybę pabėgti iš geto, liko su savo auklėtiniais ir žuvo kartu su jais mirties stovykloje Treblinkoje.
"Valanda su daktaru Janušu Korčaku"- intraktyvus ilgalaikis projektas. Šio projekto pagrindinis tikslas yra rasti bendraminčių įvairiose Lietuvos gyventojų grupėse (įvairaus amžiaus, socialinio sluoksnio, interesų, tautybių, profesijų ir t.t.). Senojo daktaro humanistinių idėjų ambasadorius, kurių misija - toliau skleisti gerąją žinią apie daktarą Janušą Korčaką. Džiaugiamės, kad parodą "Pasaulio reformatorius. Reformuoti pasaulį - tai reiškia reformuoti auklėjimą" Irina Belienė perdavė Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui.

Paroda apie Janušą Korčaką bus eksponuojama nuo rugpjūčio 27 d. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre (Vytauto g.26 Vilkaviškis).
Janušo Korčako knygą „Karalius Motiejukas Pirmasis“ galima rasti Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje (Sodų g. 1 Vilkaviškis).

Antradienis, 14 rugpjūčio 2018

PROJEKTO AKIMIRKOS

 

Pirmadienis, 06 rugpjūčio 2018

VILKAVIŠKIO SKAUTAI TAUTINĖJE STOVYKLOJE "LAUŽŲ KARTA"

O ką mes ten veikėme? Programoje dalyvavome pagal amžiaus grupes su skautais iš kitų kraštų, organizacijų ir užsienio, o vakarais visuomet susirinkdavome bendrai vakarienei kartu pasidalinti ir aptarti dienos įspūdžius. Skautai orientavosi po stovyklą, turėjo vertybinę programą, veiklą vandenyje, mokinosi pasiruošti žygiams ir stovykloms, žaidė skautiškus žaidimus, turėjo mokslo laboratoriją ir daug kitų veiklų, medžiojo "vilkus", įveikė išbandymų trasą, labiausiai skautams patiko Šimtmečio žaidynės. Patyrę skautai ėjo į žygį, mokinosi gaminti apyrankes ir stiklo karoliukus, filmavo filmukus, mokinosi jogos bei meditacijos, savo įžvalgų sugebėjimus galėjo įrodyti bado žaidynėse, kovėsi vikingų mūšyje ir tt. Savo pastovyklėje, kurioje gyveno apie 600 skautų, dalyvavome vakaro programoje, vakarinėse ir rytinėse rikiuotėse;  o kartu su visais stovyklautojais klausėmės atidarymo koncerto, taip pat svečių dieną sulaukėme grupės „Baltos varnos“ ir „Skylė koncertų“, žiūrėjome filmus, linksminomės „Dūzgėse“,  dalyvavome Jomarke, kur pardavinėjome skaniausia naminį apelsinų gėrimą, šokome diskotekoje, o patyrę skautai dalyvavo šimtmečio vakaronėje, kur visi privalėjo būti apsirengę, kaip šimtmečio asmenybė - vyko kostiumų konkursas, ten matėme tokiu įžymybių, kaip Žemaitė, Salomėja Neris, Vincas Kudirka, M. K . Čiurlionis ir net jo žmona Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Visko ir neišpasakosi, įspūdžių parsivežėme ilgam, tad vėl lauksime 5 metų ir dalyvausime kitoje, šįkart jau jubiliejinėje stovykloje. kaip brolis Mantas sako „Stovykla iš tikrųjų pati geriausia, kokioje esu buvęs. Ji turtinga savo programa. Jai tikrai buvo skirta labai daug laiko, kadangi stovykloje neradau nieko kas man nepatiktų, puikūs žmonės, puiki programa. Labiausiai patiko vikingų mūšis bei bado žaidynės“.

Labai dėkojame Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai, kuri minėdama skautų veiklos šimtmetį Lietuvoje suteikė paramą mūsų kelionei ir ypač jaunimo reikalų koordinatorei D. Gudeliauskienei už palaikymą, taip pat Vilkaviškio LIONS klubui už paramą kelialapiams įsigyti, buvusiems mūsų draugovės skautams ir visiems Vilkaviškio miesto žmonėms prisidėjusiems prie mūsų didelio noro sudalyvauti vienintelėje skautų šimtmečio tautinėje stovykloje. Ačiū!

Daugiau apie vykusią tautinę stovyklą sužinoti galite adresu http://www.ts2018.lt&;source=gmail&ust=1533619536218000&usg=AFQjCNFi7qbUwQE7iarhC-otm7euSCBu5g">www.ts2018.lt

Copyright 2011 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon