NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

AMŽIUS ketvirtų-penktų-šeštų klasių mokiniai

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Programa 2016 metų žiemos pabaigoje subūrė ketvirtų-penktų-šeštų klasių mokinius, kurie nuoširdžiai mėgsta anglų kalbą, yra suinteresuoti ne tik gauti gerus pažymius mokykloje, bet ir kuo daugiau apie šią kalbą sužinoti, ją giliau patyrinėti bei įgyti kuo geresnių kalbinių įgūdžių. Ja siekiama įskiepyti norą domėtis, gilintis, aiškintis, mąstyti ir diskutuoti, pasitelkiant jau turimas ir naujai įgytas anglų kalbos žinias. Šalin barjerus, trukdančius suprasti anglų kalba rodomus filmus ar įsigyti naujų draugų užsienio šalyse. Tiesiog - pramogaukime angliškai.

VADOVĖ Irada MILTINIENĖ


AMŽIUS 7-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Tai programa,  kurioje tobulinama vokaliniai ir muzikinės klausos gebėjimai, gilinama muzikos teorija, lavinamas muzikinis išprusimas. Mokomasi improvizuoti,  populiarinti gyvo dainavimo meną. Lavinama artistiška laikysena, kūno laisvumas ir elgesys scenoje.

VADOVĖ Gintarė AKUCEVIČIENĖ


FITODIZAINO-STUDIJA

AMŽIUS 7-19 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Vykdant programą mokiniai pažins spalvų derinimo principus, įvairių augalų asortimentą, jų priežiūros ypatybes. Užsiėmimų metu mokysis puošti buities daiktus, vitrinas, gyvenamuosius būstus ir kitas patalpas sausais ir gyvais augalais, kitomis gamtinių medžiagų kompozicijomis.

VADOVĖ Aušra DRAGAN


išgyvenimas-skautaujant

AMŽIUS 8-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Skautavimas – tai galimybė išmokti įvairiausių dalykų: išmokti mylėti Tėvynę bei jos gamtą; būti gamtos draugu, mokėti džiaugtis mažais dalykais ir tuo džiaugsmu dalintis su kitais; būti pilietišku bei atsakingai veikti visuomenėje ir teikti pagalbą kitiems. Tai mokymasis padėti artimui, suprasti kitą žmogų, išmokyti kitą - brolį ar sesę to, ką moku pats/pati, kartu mažose grupėse mokytis per patyrimą. Šios programos dalyvių pagrindinė veikla – žygiai, išvykos, mokomieji užsiėmimai (skautorama), mokymasis per žaidimus, stovyklos gamtoje, stovyklavimo bei išgyvenimo gamtoje įgūdžių formavimas ir skautiškų vertybių bei pilietiškumo ugdymas.

VADOVĖ Eglė BUDRYTĖ


jaunieji-gamtos-tyrinėtojai

AMŽIUS 7-13 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Mokiniai įgis mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų. Išmoks planuoti, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Būrelyje vaikai plačiau susipažins su Lietuvos flora ir fauna, retais ir nykstančiais augalais bei gyvūnais, gamtosaugos pagrindais. Atliks įvarius stebėjimus, herbarizuos augalus. Dalyvaus įvairiuose renginiuose, teminėse ekskursijose.

VADOVĖ Aira LAŽAUNINKIENĖ


šokio-raiškos-studija

AMŽIUS 10-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą. Šokis, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonė atskleisti ir plėtoti vaiko kūrybinius gebėjimus. Programos metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai. Ugdoma kūrybiška, emocinga, aktyvi, sugebanti kurti ir džiaugtis, galinti išreikšti savo gebėjimus, tikrąsias vertybes asmenybė.

VADOVĖ Sonata JANKIENĖ


jaunieji-vokalistai

AMŽIUS 11-19 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Ši programa yra skiriama mokinių vokalo lavinimui, naudojant įvairias pratybų formas: muzikinė klausa, vokalinė technika, judesys, muzikinis skonis ir artistiškumas.

VADOVĖ Edita LINKEVIČIENĖ


jaunasis-fotografas

AMŽIUS 12-19 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Mokiniai supažindinami su fotografavimo aparatūra, jos panaudojimo galimybėmis, optika, kompozicijos pagrindais. Mokomės pasirinkti optimaliausią fotografavimo tašką, kadruotę ir tinkamą apšvietimą. Ugdomi kūrybiniai, meniniai ir techniniai gebėjimai. Viso to išmokstama detaliai analizuojant darbus, rengiant parodas, dalyvaujant ir respublikiniuose konkursuose. Improvizacine patirtimi taip pat dalijamasi kartu su Lietuvoje gerai žinomais fotomenininkais.

VADOVAS Jonas JUŠKEVIČIUS

 

jaunųjų-šokėjų-studija

AMŽIUS 6-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Vadovė savo šokėjus moko modernaus, šiuolaikinio ir kitų šokio stilių judesių, kuriuos originaliai sintetina savo kompozicijose. Moko improvizuoti, skatindama naudoti savo kūrybos judesius, jų derinius. Suteikiama muzikinių, choreografinių žinių, lavinamas ritmo pojūtis, taisyklinga, artistiška laikysena, kūno lankstumas, ištvermė. Grupės nariai turi galimybę dalyvauti festivaliuose, konkursuose, kūrybinėse stovyklose.

VADOVĖ Eglė KAMINSKIENĖ


ŠILKO-TAPYBOS-PRADŽIAMOKSLIS

AMŽIUS 8-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta vaikams mokytis tapybos ant šilko. Tai menas, kuriame spalvų bei formų pagalba realizuojamos savos mintys, paliekama vieta kūrybinei improvizacijai, nereikalaujant didelių meninių gebėjimų. Čia susipažįstama su tapybos ant šilko technika, piešimo ant šilko subtilumu ir lengvumu, kuriami atvirukai, paveikslėliai, vitražai, skarelės. O improvizuodami mokysimės, jog tapyba ant šilko yra atpalaiduojantis, užburiantis, kūrybiškas užsiėmimas.

VADOVĖ Vaida PLAUŠINIENĖ


KŪRYBINĖS-DIRBTUVĖS-PAPJĖ-MAŠĖ copy

AMŽIUS 7-17 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Papjė mašė vaikams suteiks naujas galimybes ir daug vietos paliks fantazijoms įgyvendinti. Dirbant papjė mašė technika, vaikų žinios apie popieriaus ypatybes bus įtvirtinamos praktiškai. Dirbinių klijavimo, lipdymo, liejimo procesai padės formuoti vaiko įgūdžius, stropumą, atkalumą ir darbštumą. Naudojant šią techniką yra ugdomi vaikų kūrybiniai gebėjimai bei meninis skonis, tvarkingumas ir originalumas. Ši neįprasta medžiaga būdama labai pigi gali padėti pažinti skulptūrų ir reljefų liejimo technologiją, daiktų transformavimo į meno kūrinius galimybes.

VADOVĖ Sandra MATUZAITĖ


vaidybinės-improvizacijos

AMŽIUS 13-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Linksma kūrybinė veikla, kurios metu moksleivis įgaus pasitikėjimo, išmoks matyti, girdėti ir jausti kitus, bei susipažins su teatro menu.

VADOVĖ Ilona VILTRAKIENĖ


rūbų-dizaino-studija

AMŽIUS 9-17 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programos metu bus supažindinima su rūbų kūrimo procesu, paliečiant kostiumo istoriją, eskizų piešimą, koloristikos pagrindus. Mokiniai išmoks kūrybiškai pažiūrėti į aprangos kūrimą, savo stiliaus pasirinkimą, spalvų derinimo svarbą, rūbų dekoravimo galimybių apžvalgą.

VADOVĖ Audronė Gurinskienė


jaunuju britu klubas

AMŽIUS 14-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta aukštesniųjų gimnazijos klasių mokiniams, kuriems anglų kalba ne tik privaloma disciplina, bet ir bekraštės ateities galimybių erdvės, kultūrinės bei istorinės vertybės, neaprėpiamas idiomų ir frazeologizmų pasaulis. Ji skirta jaunuoliui-vertinančiam, gerbiančiam ir mylinčiam anglų kalbą bei trokštančiam patobulinti savo klausymo bei kalbėjimo įgūdžius, norinčiam įgyti gebėjimą skaityti ir analizuoti, geidžiančiam praplėsti savo akiratį ir kuo daugiau sužinoti apie Jungtinę Karalystę, jos istoriją, kultūrą bei nūdienos aktualijas. Užsiėmimų metu skaitysime, klausysime, diskutuosime angliškai, žiūrėsime BBC laidas, vyksime į Vilniuje įsikūrusį Britų tarybos bei informacijos centrą. Ši programa bus naudinga tuo, kad jaunuoliai įgis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, peržengs baimės bendrauti užsienio kalba barjerą, praturtins savo kultūrinį bei kalbinį akiratį. Mokiniai neabejotinai praplės savo aktyvųjį žodyną, kas jiems padės geriau išlaikyti valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą, o gal ir paskatins išmėginti savo jėgas studijuojant užsienyje.

VADOVĖ Irada MILTINIENĖ


Copyright 2011 NVŠ programos. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon